Vpliv slabega zraka !

Vpliv slabega zraka v vašem domu !

Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) onesnaževanje v zaprtih prostorih uvršča med
pet največjih okoljskih tveganj za naše zdravje. 

 Ves svet občuti posledice povečanega onesnaženja s finimi delci, zato je zelo pomembno, da poskrbimo v svojem domu za čisto svoj “gorski zrak” (ali pa morski …kar vam je ljubše).